Еднократни игли

С лазарно заточване, гладка повърхност и присъединителен конус. Предназначени са за мускулно, подкожно или венозно въвеждане в човешкия организъм на различни течни лекарствени препарати и вземане на кръв.