Почистване и дезинфекция на инструменти

Препарати за ръчно почистване и дезинфекция на хирургичен инструментариум, анестезиологична екипировка, лабораторна стъклария, специална медицинска апаратура (ендоскопи)

Showing all 4 results